Koronavirus

Blå Kors Haugaland A-senter følger opp de pålegg og råd som kommer fra sentrale myndigheter og setter i verk nødvendinge tiltak.