Covid-19 (koronavirus)

Blå Kors Haugaland A-senter følger opp de pålegg og råd som kommer fra sentrale myndigheter og har iverksatt nødvendige tiltak.