Om BKHAS

Hvem er vi?

Blå Kors Haugaland A-senter (HAS) er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstils- og avhengighetsproblemer. Vi har siden 2004 vært en del av spesialisthelsetjenesten. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som del av TSB, det vil si tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer. Institusjonen består av poliklinikk, døgnenhet og dagklinikk.

På bakgrunn av henvisninger til Blå Kors Haugaland A-senter blir det foretatt basisutredninger som danner grunnlag for videre utredning, poliklinisk behandling eller innleggelse. Ved behov blir det henvist videre til annen spesialisthelsetjeneste.

Fagpersonell

I poliklinikken arbeider det psykologer, psykiater og fagkonsulenter. Ved innleggelse har vi et tverrfaglig behandlerteam som består av sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege/psykiater. Miljøterapeuter inngår i teamarbeid med psykologer, psykiater og fagkonsulenter rundt den enkelte pasient.

Samarbeidspartnere

I samarbeid med deg som pasient og henvisende instans vil vi forsøke å legge til rette for det beste opplegget rundt deg som mottar behandling ved Blå Kors Haugaland A-senter. Aktuelle samarbeidspartnere kan være fastlege, NAV, barneverntjeneste, arbeidsplass (AKAN-avtaler) og annen spesialisthelsetjeneste. Vi har forpliktende samarbeidsavtaler med Helse Vest, Helse Fonna og Solstrand Barnevernsenter (Foreldre & Barn-avdeling).

Kontaktinformasjon

Telefon: 52 73 30 00
E-post: post.haugaland.a-­senter@bk-­vest.no

Blå Kors Haugaland A-­senter ligger sentralt sør i Haugesund sentrum og i umiddelbar nærhet av Haugesund sjukehus, Høyskolen Stord/Haugesund, Haugesund politistasjon og Sjøfartsdirektoratet.

Besøksadresser: Døgnavdeling, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Poliklinikken, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Administrasjonen, Haraldsgaten 24 (1. etg.)

has-kart

Parkering Institusjonen har ingen parkeringsplasser for innlagte pasienter. Det finnes imidlertid flere gode parkeringsmuligheter i parkeringshus (Europark) i umiddelbar nærhet av institusjonen. Kartet viser deg hvor disse ligger: (P1) Europark, Smedasundet 49 (P2) Europark, Smedasundet 50a (P3) Europark, Strandgata 50 (P4) Europark, Bjørnsonsgate 44 Vi har et fåtall parkeringsplasser for polikliniske pasienter og besøkende på vårt område i Haraldsgata 16/24. Her er det også egne parkeringsplasser for bevegelseshemmede.

has-kart2

Offentlig transport Det er et godt offentlig transporttilbud, og du finner flere bussholdeplasser like ved institusjonen. Mer informasjon om dette finner du på:

 • Ruteopplysningstelefonen.
  • Hvis du ringer fra Rogaland: Tlf. 177.
  • Hvis du runger fra andre fylker: Tlf. 815 00 182
 • Ruteopplysning i Rogaland: www.kolumbus.no.
 • Kystbussen Stavanger- Haugesund- Lervik- Bergen: http://kystbussen.no, Telefon 52 70 35 26 / 22 31 31 50

Ta gjerne kontakt med vår resepsjon på telefon 52 73 30 00 for nærmere veibeskrivelse  

Ledige stillinger


Vi søker sykepleier eller vernepleier.  

Ved døgnenheten har vi ledig 50 % fast stilling på natt, med arbeid hver 4. helg  

De kliniske tjenestene hos oss er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnseksjoner og dagklinikk.

Det døgnbaserte funksjonsområdet består av 33 plasser fordelt på stabilisering, utredning, døgnklinikk og familieenhet.

Stillingene inngår i et tverrfaglig behandlerteam som består av sosionomer, sykepleiere, vernepleiere barnevernspedagoger og lege. Miljøterapeutene inngår i et teamarbeid med psykologer, leger og fagkonsulenter rundt den enkelte pasient.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Miljøterapeut, Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid blir tillagt stor vekt
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Må behersker norsk muntlig og skriftlig

Vi kan tilby:

 • Stimulerende fagmiljø
 • Interessante arbeidsoppgaver med gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Trivelig og godt arbeidsmiljø
 • Lønn og pensjon i hht gjeldende tariffavtale

Med bakgrunn i kjønnsmessig fordeling i pasientgruppen og personalet oppfordres menn til å søke.

Tiltredelse 1. april eller snarest etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avd. leder døgnenheten, Anette Østebø tlf. 52 73 30 00.

 

For mer informasjon: haugaland-asenter.no

Søknadsfrist: 3.februar 2020.

Elektronisk søknadskjema: https://www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter/1471394/index.html

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert

__________________________________________________________________________________

 

Vi søker psykologspesialist / spesialist i rus- og avhengighetsmedisin til ledelse av behandlerteam/poliklinikk.

Vi søker etter en person som har engasjement for både klinisk arbeid og ledelse, samt videreutvikling av tjenestene i et spennende fagfelt.

Leder i behandlerteam/poliklinikk er plassert i direkte linje til klinikksjef og har det faglige ansvaret for behandlerteam/poliklinikk.

De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenheter og dagenhet. Behandlerteam/poliklinikk består av psykologspesialister, psykologer, psykiater, lege og fagkonsulenter. Teamet ivaretar samtlige polikliniske behandlingsoppgaver. I tillegg gjør hensynet til kontinuitet i behandlingsrelasjoner at behandlerne i behandlerteamet også følger den enkelte pasient i hele behandlingsforløpet ved institusjonen, dvs. både i polikliniske og døgnbaserte sekvenser.

Stillingen har det faglig og organisatoriske ansvar for kvalitetssikring av den kliniske virksomheten innenfor funksjonsområdet til behandlerteam inkludert poliklinikk.

Ansvar/arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for koordinering, oppgavefordeling, samhandling og drift av behandlingsvirksomheten i behandlerteam/poliklinikk og vurderingsteamet samt tilhørende pasientadministrative systemer knyttet til disse funksjonsområdene.
 • I samarbeid med klinikksjef og avdelingsleder i døgnbasert behandling sikre et helhetlig og faglig forsvarlig behandlingstilbud i henhold til gjeldende lover, retningslinjer og veiledere.
 • Aktiv deltakelse i faglig og organisatorisk utviklingsarbeid både internt og eksternt.
 • Undervisning og veiledningsoppgaver både internt og eksternt.

Vi har et utstrakt samarbeid med det lokale helseforetaket. Dette omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder, så vel som fortløpende gjensidig kompetanseutveksling.

Blå Kors Haugaland A-senter kan tilby et stabilt og godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt.

Søker må ha gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Lønn og pensjon i hht gjeldende tariff.

Tiltredelse 1.mai 2020 eller etter nærmere avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikksjef Geir H. Iversen eller leder for behandlerteam/poliklinikk Johanna S. Bjørkavåg på telefon 52 73 30 00.

Søknadsfrist: 26.januar 2020.

Se her for mer informasjon: https://haugaland-asenter.no/ og https://www.blakors.no/

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert. Se søknadsskjema her: https://www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter/1443520/index.html %20.