Om BKHAS

Hvem er vi?

Blå Kors Haugaland A-senter (HAS) er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstils- og avhengighetsproblemer. Vi har siden 2004 vært en del av spesialisthelsetjenesten. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som del av TSB, det vil si tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer. Institusjonen består av poliklinikk, døgnenhet og dagklinikk.

På bakgrunn av henvisninger til Blå Kors Haugaland A-senter blir det foretatt basisutredninger som danner grunnlag for videre utredning, poliklinisk behandling eller innleggelse. Ved behov blir det henvist videre til annen spesialisthelsetjeneste.

Fagpersonell

I poliklinikken arbeider det psykologer, psykiater og fagkonsulenter. Ved innleggelse har vi et tverrfaglig behandlerteam som består av sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege/psykiater. Miljøterapeuter inngår i teamarbeid med psykologer, psykiater og fagkonsulenter rundt den enkelte pasient.

Samarbeidspartnere

I samarbeid med deg som pasient og henvisende instans vil vi forsøke å legge til rette for det beste opplegget rundt deg som mottar behandling ved Blå Kors Haugaland A-senter. Aktuelle samarbeidspartnere kan være fastlege, NAV, barneverntjeneste, arbeidsplass (AKAN-avtaler) og annen spesialisthelsetjeneste. Vi har forpliktende samarbeidsavtaler med Helse Vest, Helse Fonna og Solstrand Barnevernsenter (Foreldre & Barn-avdeling).

Kontaktinformasjon

Telefon: 52 73 30 00
E-post: post.haugaland.a-­senter@bk-­vest.no

Blå Kors Haugaland A-­senter ligger sentralt sør i Haugesund sentrum og i umiddelbar nærhet av Haugesund sjukehus, Høyskolen Stord/Haugesund, Haugesund politistasjon og Sjøfartsdirektoratet.

Besøksadresser: Døgnavdeling, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Poliklinikken, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Administrasjonen, Haraldsgaten 24 (1. etg.)

has-kart

Parkering Institusjonen har ingen parkeringsplasser for innlagte pasienter. Det finnes imidlertid flere gode parkeringsmuligheter i parkeringshus (Europark) i umiddelbar nærhet av institusjonen. Kartet viser deg hvor disse ligger: (P1) Europark, Smedasundet 49 (P2) Europark, Smedasundet 50a (P3) Europark, Strandgata 50 (P4) Europark, Bjørnsonsgate 44 Vi har et fåtall parkeringsplasser for polikliniske pasienter og besøkende på vårt område i Haraldsgata 16/24. Her er det også egne parkeringsplasser for bevegelseshemmede.

has-kart2

Offentlig transport Det er et godt offentlig transporttilbud, og du finner flere bussholdeplasser like ved institusjonen. Mer informasjon om dette finner du på:

 • Ruteopplysningstelefonen.
  • Hvis du ringer fra Rogaland: Tlf. 177.
  • Hvis du runger fra andre fylker: Tlf. 815 00 182
 • Ruteopplysning i Rogaland: www.kolumbus.no.
 • Kystbussen Stavanger- Haugesund- Lervik- Bergen: http://kystbussen.no, Telefon 52 70 35 26 / 22 31 31 50

Ta gjerne kontakt med vår resepsjon på telefon 52 73 30 00 for nærmere veibeskrivelse  

Ledige stillinger


Vi søker etter erfaringsmedarbeider til 40% fast stilling.

Formålet med stillingen er å styrke erfaringsperspektivet med hovedvekt på miljø- og pasientarbeid i de ulike enhetene. Den skal være et bindeledd mellom pasienter og fagfolk, bidra til økt brukermedvirkning og Recovery tenkning. Stillingen er organisatorisk plassert i stab til klinikksjef.

Ansvar og oppgaver:

 • Være pådriver og inspirator for økt brukermedvirkning, samt bidra med motivasjonsarbeid knyttet til den enkelte pasients behandling.
 • Undervisning for pasienter og helsepersonell.
 • Individuell rådgivning til pasienter og pårørende.
 • Delta i utvikling og vedlikehold av et godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Aktivt bidra til oppnåelse av virksomhetens og oppdragsgivers overordnede mål og strategier

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring som pasient/ bruker av tjenester innen avhengighetsbehandlin eller pårørende til person som har mottatt slike tjenester
 • Oppnådd stabil rusmiddelmestring siste 3 år.
 • Søker må ha avsluttet behandling og ha et avklart forhold til
 •  egen Recovery prosess
 • Villig til å dele egen erfaring gjennom undervisning og miljøarbeid.

Vi leter etter deg som:

 • Har gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Ha evne til å kunne tenke helhetlig med åpenhet for ulike behandlingstilnærminger
 • Har evne til å representere håp, motivere og være en positiv rollemodell
 • Evne til å arbeide systematisk og langsiktig

Vi tilbyr:

 • Veiledning i rollen som erfaringsmedarbeider
 • Trivelig og godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tiltredelse 01.03.2021 eller etter avtale

Lønn etter avtale.

Tilsettingsvilkår i henhold til avtale mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene. Den som ansettes må respektere Blå Kors Norge sitt verdigrunnlag.

For nærmere opplysninger kan du kontakte: Klinikksjef Johanna S. Bjørkavåg tlf. 52 73 30 00.

Søknadsfrist: 10.01.2021

Elektronisk søknadskjema: www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter. Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.