Om HAS

Hvem er vi?

Blå Kors Haugaland A-senter (HAS) er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstils- og avhengighetsproblemer. Vi har siden 2004 vært en del av spesialisthelsetjenesten. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som del av TSB, det vil si tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer. Institusjonen består av poliklinikk, døgnenhet og dagklinikk.

På bakgrunn av henvisninger til Blå Kors Haugaland A-senter blir det foretatt basisutredninger som danner grunnlag for videre utredning, poliklinisk behandling eller innleggelse. Ved behov blir det henvist videre til annen spesialisthelsetjeneste.

Fagpersonell

I poliklinikken arbeider det psykologer, psykiater og fagkonsulenter. Ved innleggelse har vi et tverrfaglig behandlerteam som består av sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege/psykiater. Miljøterapeuter inngår i teamarbeid med psykologer, psykiater og fagkonsulenter rundt den enkelte pasient.

Samarbeidspartnere

I samarbeid med deg som pasient og henvisende instans vil vi forsøke å legge til rette for det beste opplegget rundt deg som mottar behandling ved Blå Kors Haugaland A-senter. Aktuelle samarbeidspartnere kan være fastlege, NAV, barneverntjeneste, arbeidsplass (AKAN-avtaler) og annen spesialisthelsetjeneste. Vi har forpliktende samarbeidsavtaler med Helse Vest, Helse Fonna og Solstrand Barnevernsenter (Foreldre & Barn-avdeling).

Kontaktinformasjon

Telefon: 52 73 30 00
E-post: post.haugaland.a-­senter@bk-­vest.no

Blå Kors Haugaland A-­senter ligger sentralt sør i Haugesund sentrum og i umiddelbar nærhet av Haugesund sjukehus, Høyskolen Stord/Haugesund, Haugesund politistasjon og Sjøfartsdirektoratet.

Besøksadresser: Døgnavdeling, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Poliklinikken, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Administrasjonen, Haraldsgaten 24 (1. etg.)

has-kart

Parkering Institusjonen har ingen parkeringsplasser for innlagte pasienter. Det finnes imidlertid flere gode parkeringsmuligheter i parkeringshus (Europark) i umiddelbar nærhet av institusjonen. Kartet viser deg hvor disse ligger: (P1) Europark, Smedasundet 49 (P2) Europark, Smedasundet 50a (P3) Europark, Strandgata 50 (P4) Europark, Bjørnsonsgate 44 Vi har et fåtall parkeringsplasser for polikliniske pasienter og besøkende på vårt område i Haraldsgata 16/24. Her er det også egne parkeringsplasser for bevegelseshemmede.

has-kart2

Offentlig transport Det er et godt offentlig transporttilbud, og du finner flere bussholdeplasser like ved institusjonen. Mer informasjon om dette finner du på:

  • Ruteopplysningstelefonen.
    • Hvis du ringer fra Rogaland: Tlf. 177.
    • Hvis du runger fra andre fylker: Tlf. 815 00 182
  • Ruteopplysning i Rogaland: www.kolumbus.no.
  • Kystbussen Stavanger- Haugesund- Lervik- Bergen: http://kystbussen.no, Telefon 52 70 35 26 / 815 44 444

Ta gjerne kontakt med vår resepsjon på telefon 52 73 30 00 for nærmere veibeskrivelse  

Ledige stillinger


Vi søker miljøterapeuter, fortrinnsvis sykepleier eller vernepleier til:

75 % stilling i døgnenheten, turnus med arbeid hver 3.helg.

36 % stilling i døgnenheten på natt med arbeid hver 4. helg

22,54 % stilling, 2 stillinger i familieenheten, turnus med arbeid hver 3.helg.

De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenheter og dagenhet. Miljøterapeutstillingene inngår som del av døgnseksjonen som består av 33 døgnplasser fordelt på stabilisering og utredning, døgnklinikk og familieenhet. I døgnklinikken er to plasser avsatt til brukerstyrte senger. Vi har et spesielt fokus på tilrettelegging av kjønnsspesifikke behandlingsopplegg; – herunder også et spesialisert tilbud til gravide og sårbare familier med små barn. Døgnseksjonen har tverrfaglige behandlerteam som består av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og lege. I tillegg kommer 5 plasser i dagklinikk.

Miljøterapeutene inngår i et teamarbeid med behandlerteam som både ivaretar det polikliniske funksjonsområdet og døgnbaserte behandlingssekvenser. Teamet består i dag av 6 psykologspesialister, 3 psykologer, 2 psykiatere og 3 fagkonsulenter. Hensynet til kontinuitet gjør at behandlere fra behandlerteamet følger den enkelte pasient i hele behandlingsforløpet ved institusjonen; – dvs. både i polikliniske og døgnbaserte sekvenser.

De kliniske problemstillingene er varierte og dekker et bredt spekter av behandlingsmessige utfordringer, tilnærminger og metodevalg. Institusjonen har derfor et omfattende og bredspektret program for videre- og etterutdanning

Blå Kors Haugaland A-senter kan tilby et stabilt og godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt.

Menn oppfordres til å søke.

Lønn i hht gjeldende tariffavtale.

Tiltredelse 1. februar 2018 eller etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avd. leder døgn, Anette Østebø eller ass. avd. leder Terje Lie tlf. 52 73 30 00.

Søknadsfrist 17. desember 2017.

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert

Søknad: https://www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter/1020908/index.html

 

Psykolog/psykologspesialist

Vi søker etter psykolog/psykologspesialist til vårt behandlerteam.

De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenheter og dagenhet. Det er i tillegg et eget poliklinisk tilbud til pårørende og til spilleavhengige.

Den utlyste stillingen inngår i et behandlerteam som består av 6 psykologspesialister, 3 psykologer, 1 psykiater, 1 lege og 3 fagkonsulenter. Teamet ivaretar samtlige polikliniske behandlingsoppgaver. I tillegg gjør hensynet til kontinuitet i behandlingsrelasjoner at behandlerne i behandlerteamet også følger den enkelte pasient i hele behandlingsforløpet ved institusjonen; – dvs. både i polikliniske og døgnbaserte sekvenser.

Døgnseksjonen ellers består av 33 døgnplasser fordelt på stabilisering, utredning, behandlingsenhet og familieenhet. Av disse er to brukerstyrte senger og 3 plasser utformet som et spesialisert tilbud til gravide og sårbare familier med små barn. Døgnseksjonen har tverrfaglige behandlerteam bestående av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger; samt lege. Dagenheten har 5 plasser.

De kliniske problemstillingene er varierte og dekker et bredt spekter av behandlingsmessige utfordringer, tilnærminger og metodevalg. Institusjonen har derfor et omfattende og bredspektret program for videre- og etterutdanning.  Vi er i stadig utvikling og er for tiden spesielt opptatt av traumeforståelse, familie- og pårørendebehandling, tilknytningsperspektiv/COS, mentaliseringsbasert terapi og kognitiv adferdsterapi.

Vi har et utstrakt samarbeid med det lokale helseforetaket. Dette omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder, så vel som fortløpende gjensidig kompetanseutveksling.

Blå Kors Haugaland A-senter kan tilby et stabilt og godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt.

Menn oppfordres til å søke stillingen.

Lønn i hht gjeldende tariff.

Tiltredelse 1.april 2018 eller tidligere

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikksjef Geir H. Iversen eller leder for behandlerteamet Johanna S. Bjørkavåg på telefon 52 73 30 00.

Søknadsfrist: 17.desember 2017

Søknad: https://www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter/1013918/index.html