Om HAS

Hvem er vi?

Blå Kors Haugaland A-senter (HAS) er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstils- og avhengighetsproblemer. Vi har siden 2004 vært en del av spesialisthelsetjenesten. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som del av TSB, det vil si tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer. Institusjonen består av poliklinikk, døgnenhet og dagklinikk.

På bakgrunn av henvisninger til Blå Kors Haugaland A-senter blir det foretatt basisutredninger som danner grunnlag for videre utredning, poliklinisk behandling eller innleggelse. Ved behov blir det henvist videre til annen spesialisthelsetjeneste.

Fagpersonell

I poliklinikken arbeider det psykologer, psykiater og fagkonsulenter. Ved innleggelse har vi et tverrfaglig behandlerteam som består av sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege/psykiater. Miljøterapeuter inngår i teamarbeid med psykologer, psykiater og fagkonsulenter rundt den enkelte pasient.

Samarbeidspartnere

I samarbeid med deg som pasient og henvisende instans vil vi forsøke å legge til rette for det beste opplegget rundt deg som mottar behandling ved Blå Kors Haugaland A-senter. Aktuelle samarbeidspartnere kan være fastlege, NAV, barneverntjeneste, arbeidsplass (AKAN-avtaler) og annen spesialisthelsetjeneste. Vi har forpliktende samarbeidsavtaler med Helse Vest, Helse Fonna og Solstrand Barnevernsenter (Foreldre & Barn-avdeling).

Kontaktinformasjon

Telefon: 52 73 30 00
E-post: post.haugaland.a-­senter@bk-­vest.no

Blå Kors Haugaland A-­senter ligger sentralt sør i Haugesund sentrum og i umiddelbar nærhet av Haugesund sjukehus, Høyskolen Stord/Haugesund, Haugesund politistasjon og Sjøfartsdirektoratet.

Besøksadresser: Døgnavdeling, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Poliklinikken, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Administrasjonen, Haraldsgaten 24 (1. etg.)

has-kart

Parkering Institusjonen har ingen parkeringsplasser for innlagte pasienter. Det finnes imidlertid flere gode parkeringsmuligheter i parkeringshus (Europark) i umiddelbar nærhet av institusjonen. Kartet viser deg hvor disse ligger: (P1) Europark, Smedasundet 49 (P2) Europark, Smedasundet 50a (P3) Europark, Strandgata 50 (P4) Europark, Bjørnsonsgate 44 Vi har et fåtall parkeringsplasser for polikliniske pasienter og besøkende på vårt område i Haraldsgata 16/24. Her er det også egne parkeringsplasser for bevegelseshemmede.

has-kart2

Offentlig transport Det er et godt offentlig transporttilbud, og du finner flere bussholdeplasser like ved institusjonen. Mer informasjon om dette finner du på:

 • Ruteopplysningstelefonen.
  • Hvis du ringer fra Rogaland: Tlf. 177.
  • Hvis du runger fra andre fylker: Tlf. 815 00 182
 • Ruteopplysning i Rogaland: www.kolumbus.no.
 • Kystbussen Stavanger- Haugesund- Lervik- Bergen: http://kystbussen.no, Telefon 52 70 35 26 / 815 44 444

Ta gjerne kontakt med vår resepsjon på telefon 52 73 30 00 for nærmere veibeskrivelse  

Ledige stillinger


Vi søker etter medarbeider til stilling som administrasjonskonsulent:

Vi er en mellomstor bedrift og søker en medarbeider som er innstilt på å jobbe på et variert og mangfoldig oppgaveområde. Fleksibilitet og omstillingsevne i fht oppgaveområdet er et viktig kriterium. Personlig egnethet og evne til samarbeid blir tillagt stor vekt.

Arbeidsområder vil være:

 • Drift, vedlikehold og utvikling av ulike administrative-, støtte- og servicesystemer
 • Utredningsarbeid og saksbehandling innen lønns- og personalområdet
 • Oppgaver knyttet til virksomhetens IA-, HMS- og kvalitetsarbeid
 • Tilrettelegging, oppfølging og drift av nettsider og plattform på sosiale medier

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå/ administrasjon og ledelse/ personal/økonomi
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevant arbeidserfaring og erfaring med utviklings- og prosjektarbeid, Agresso og relevant HMS- og ressursplanleggingsverktøy er ønskelig
 • Gode datakunnskaper
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 •  En spennende, utfordrende og variert jobb
 •  Hyggelige kolleger i et godt og stabilt arbeidsmiljø.
 • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Tiltredelse 1. oktober 2018 eller etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Kari B. Gunnarshaug på telefon 52 73 30 00/ 948 03 048.

Søknadsfrist: 05.august 2018

Søknaden sendes: https://www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter/1121891/index.html