Om BKHAS

Hvem er vi?

Blå Kors Haugaland A-senter (HAS) er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstils- og avhengighetsproblemer. Vi har siden 2004 vært en del av spesialisthelsetjenesten. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som del av TSB, det vil si tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer. Institusjonen består av poliklinikk, døgnenhet og dagklinikk.

På bakgrunn av henvisninger til Blå Kors Haugaland A-senter blir det foretatt basisutredninger som danner grunnlag for videre utredning, poliklinisk behandling eller innleggelse. Ved behov blir det henvist videre til annen spesialisthelsetjeneste.

Fagpersonell

I poliklinikken arbeider det psykologer, psykiater og fagkonsulenter. Ved innleggelse har vi et tverrfaglig behandlerteam som består av sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege/psykiater. Miljøterapeuter inngår i teamarbeid med psykologer, psykiater og fagkonsulenter rundt den enkelte pasient.

Samarbeidspartnere

I samarbeid med deg som pasient og henvisende instans vil vi forsøke å legge til rette for det beste opplegget rundt deg som mottar behandling ved Blå Kors Haugaland A-senter. Aktuelle samarbeidspartnere kan være fastlege, NAV, barneverntjeneste, arbeidsplass (AKAN-avtaler) og annen spesialisthelsetjeneste. Vi har forpliktende samarbeidsavtaler med Helse Vest, Helse Fonna og Solstrand Barnevernsenter (Foreldre & Barn-avdeling).

Kontaktinformasjon

Telefon: 52 73 30 00
E-post: post.haugaland.a-­senter@bk-­vest.no

Blå Kors Haugaland A-­senter ligger sentralt sør i Haugesund sentrum og i umiddelbar nærhet av Haugesund sjukehus, Høyskolen Stord/Haugesund, Haugesund politistasjon og Sjøfartsdirektoratet.

Besøksadresser: Døgnavdeling, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Poliklinikken, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Administrasjonen, Haraldsgaten 24 (1. etg.)

has-kart

Parkering Institusjonen har ingen parkeringsplasser for innlagte pasienter. Det finnes imidlertid flere gode parkeringsmuligheter i parkeringshus (Europark) i umiddelbar nærhet av institusjonen. Kartet viser deg hvor disse ligger: (P1) Europark, Smedasundet 49 (P2) Europark, Smedasundet 50a (P3) Europark, Strandgata 50 (P4) Europark, Bjørnsonsgate 44 Vi har et fåtall parkeringsplasser for polikliniske pasienter og besøkende på vårt område i Haraldsgata 16/24. Her er det også egne parkeringsplasser for bevegelseshemmede.

has-kart2

Offentlig transport Det er et godt offentlig transporttilbud, og du finner flere bussholdeplasser like ved institusjonen. Mer informasjon om dette finner du på:

  • Ruteopplysningstelefonen.
    • Hvis du ringer fra Rogaland: Tlf. 177.
    • Hvis du runger fra andre fylker: Tlf. 815 00 182
  • Ruteopplysning i Rogaland: www.kolumbus.no.
  • Kystbussen Stavanger- Haugesund- Lervik- Bergen: http://kystbussen.no, Telefon 52 70 35 26 / 22 31 31 50

Ta gjerne kontakt med vår resepsjon på telefon 52 73 30 00 for nærmere veibeskrivelse  

Ledige stillinger


 

Ferievikarer 2020

Vi søker ferievikarer til våre enheter for perioden 22.juni til 16.august.

 

Miljøterapeuter med 3 årig helse – og sosialfaglig utdanning søkes til døgn- og dagenhet

Døgnenheten består av 33 døgnplasser fordelt på enhet for stabilisering og utredning, behandlingsenhet og familieenhet. I tillegg kommer dagenhet med 5 plasser.

Miljøterapeutstillingene er plassert i døgnenheten og dagenheten og inngår i et tverrfaglig behandlerteam med sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege.

Personalet i teamet går turnus på dag, kveld, natt og helg.

Studenter innenfor 3 årig helse – og sosialfaglig høyskoleutdanning kan bli vurdert.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avd. leder Anette Østebø eller ass.avd.leder Terje S. Lie på telefon 52 73 30 00.

 

Kokk med fagbrev til vårt institusjonskjøkken

Vi søker kokk med fagbrev som vikar i forbindelse med ferieavvikling. Søkere med erfaring fra lignende arbeid kan bli vurdert. Personalet i avdelingen går i turnus dagtid og helg.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kjøkkensjef Synnøve S. Spilde på telefon 52 73 30 00.

 

For alle stillingene kan vi tilby:

  • En spennende, utfordrende og variert jobb.
  • Hyggelige kolleger i et godt og stabilt tverrfaglig arbeidsmiljø.
  • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges stor vekt.

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges stor vekt.

En forutsetter god kommunikasjonsevne, samt at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Søknadsfrist: 23.februar 2020

Elektronisk søknadskjema: https://www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter/1521924/index.html

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.