Om HAS

Hvem er vi?

Blå Kors Haugaland A-senter (HAS) er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstils- og avhengighetsproblemer. Vi har siden 2004 vært en del av spesialisthelsetjenesten. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som del av TSB, det vil si tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer. Institusjonen består av poliklinikk, døgnenhet og dagklinikk.

På bakgrunn av henvisninger til Blå Kors Haugaland A-senter blir det foretatt basisutredninger som danner grunnlag for videre utredning, poliklinisk behandling eller innleggelse. Ved behov blir det henvist videre til annen spesialisthelsetjeneste.

Fagpersonell

I poliklinikken arbeider det psykologer, psykiater og fagkonsulenter. Ved innleggelse har vi et tverrfaglig behandlerteam som består av sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege/psykiater. Miljøterapeuter inngår i teamarbeid med psykologer, psykiater og fagkonsulenter rundt den enkelte pasient.

Samarbeidspartnere

I samarbeid med deg som pasient og henvisende instans vil vi forsøke å legge til rette for det beste opplegget rundt deg som mottar behandling ved Blå Kors Haugaland A-senter. Aktuelle samarbeidspartnere kan være fastlege, NAV, barneverntjeneste, arbeidsplass (AKAN-avtaler) og annen spesialisthelsetjeneste. Vi har forpliktende samarbeidsavtaler med Helse Vest, Helse Fonna og Solstrand Barnevernsenter (Foreldre & Barn-avdeling).

Kontaktinformasjon

Telefon: 52 73 30 00
E-post: post.haugaland.a-­senter@bk-­vest.no

Blå Kors Haugaland A-­senter ligger sentralt sør i Haugesund sentrum og i umiddelbar nærhet av Haugesund sjukehus, Høyskolen Stord/Haugesund, Haugesund politistasjon og Sjøfartsdirektoratet.

Besøksadresser: Døgnavdeling, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Poliklinikken, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Administrasjonen, Haraldsgaten 24 (1. etg.)

has-kart

Parkering Institusjonen har ingen parkeringsplasser for innlagte pasienter. Det finnes imidlertid flere gode parkeringsmuligheter i parkeringshus (Europark) i umiddelbar nærhet av institusjonen. Kartet viser deg hvor disse ligger: (P1) Europark, Smedasundet 49 (P2) Europark, Smedasundet 50a (P3) Europark, Strandgata 50 (P4) Europark, Bjørnsonsgate 44 Vi har et fåtall parkeringsplasser for polikliniske pasienter og besøkende på vårt område i Haraldsgata 16/24. Her er det også egne parkeringsplasser for bevegelseshemmede.

has-kart2

Offentlig transport Det er et godt offentlig transporttilbud, og du finner flere bussholdeplasser like ved institusjonen. Mer informasjon om dette finner du på:

  • Ruteopplysningstelefonen.
    • Hvis du ringer fra Rogaland: Tlf. 177.
    • Hvis du runger fra andre fylker: Tlf. 815 00 182
  • Ruteopplysning i Rogaland: www.kolumbus.no.
  • Kystbussen Stavanger- Haugesund- Lervik- Bergen: http://kystbussen.no, Telefon 52 70 35 26 / 815 44 444

Ta gjerne kontakt med vår resepsjon på telefon 52 73 30 00 for nærmere veibeskrivelse  

Ledige stillinger

Vi søker etter psykolog/psykologspesialist til vårt behandlerteam.

De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenheter og dagenhet. Det er i tillegg et eget poliklinisk tilbud til pårørende og til spilleavhengige.

De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester og egen vurderingsenhet, døgnseksjoner og dagenhet. Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle; – dvs. at de går over tid og er utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud.  Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler. Dette blir ivaretatt av et tverrfaglig behandlerteam der samme hovedbehandler også følger pasienten i hele det sekvensielle behandlingsforløpet.

Behandlerteamet består i dag av 6 psykologspesialister, 3 psykologer, 1 psykiater, 1 lege og 3 fagkonsulenter. Den utlyste stillingen inngår i dette teamet.

Døgntilbudet består av 33 plasser fordelt på stabilisering, utredning, behandlingsenhet og familieenhet. Av disse er to brukerstyrte senger og 3 plasser utformet som et spesialisert tilbud til gravide og sårbare familier med små barn. Til de spesifikke døgn- og dagfunksjonene er det knyttet et eget tverrfaglige behandlerteam bestående av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger; samt lege. Dagenheten har 5 plasser som aktivt inngår som del av den sekvensielle behandlingskjeden.

De kliniske problemstillingene er varierte og dekker et bredt spekter av behandlingsmessige utfordringer, tilnærminger og metodevalg. Institusjonen har derfor et omfattende og bredspektret program for videre- og etterutdanning.  Vi er for tiden spesielt opptatt av traumeforståelse, familie- og pårørendebehandling, tilknytningsperspektiv/COS, mentaliseringsbasert terapi og kognitiv adferdsterapi.

Vi har et utstrakt samarbeid med det lokale helseforetaket. Dette omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder, så vel som fortløpende gjensidig kompetanseutveksling.

Blå Kors Haugaland A-senter kan tilby et stabilt og godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt.

Menn oppfordres til å søke stillingen.

Lønn i hht gjeldende tariff.

Ønsket tiltredelse 1.desember 2018 eller tidligere

For nærmere opplysninger kan du kontakte:

Klinikksjef Geir H. Iversen tlf. 52 73 30 00.

Leder for behandlerteamet Johanna S. Bjørkavåg på tlf. 52 73 30 00.

Søknadsfrist: 29.09. 2018

For mer informasjon og elektronisk søknadskjema se: www.blakors.no eller www.jobbdirekte.no/ haugaland-asenter

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.

 

Vi søker miljøterapeut, sykepleier/ vernepleier til 1 års vikariat

49,30 % stilling på natt i døgnenheten, med arbeid hver 4. helg

De kliniske tjenestene hos oss er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnseksjoner og dagklinikk.

Det døgnbaserte funksjonsområdet består av 33 plasser fordelt på stabilisering, utredning, døgnklinikk og familieenhet.

Stillingene inngår i et tverrfaglig behandlerteam som består av sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege. Miljøterapeutene inngår i et teamarbeid med psykologer, psykiater og fagkonsulenter rundt den enkelte pasient.

Vi kan tilby stimulerende fagmiljø og interessante arbeidsoppgaver med gode muligheter for egen faglig utvikling. Videre kan vi tilby et trivelig og godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet og evne til samarbeid blir tillagt stor vekt.

En forutsetter også god kommunikasjonsevne; samt at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Menn oppfordres til å søke.

Lønn i hht gjeldende tariffavtale.

Tiltredelse 1. oktober eller snarest etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avd. leder døgn, Anette Østebø tlf. 52 73 30 00.
For elektronisk søknadskjema se: https://www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter/1143841/index.html

Søknadsfrist 30.september 2018.

Søknad med CV sendes elektronisk via søknadsknapp under. Kontaktpersoners mail er kun for spørsmål vedrørende stillingen.
For spørsmål ang registrering av søknad, kontakt jobbdirekte på: support@jobbdirekte.no eller tlf. 33 00 28 00.

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert