Om BKHAS

Hvem er vi?

Blå Kors Haugaland A-senter (HAS) er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstils- og avhengighetsproblemer. Vi har siden 2004 vært en del av spesialisthelsetjenesten. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som del av TSB, det vil si tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer. Institusjonen består av poliklinikk, døgnenhet og dagklinikk.

På bakgrunn av henvisninger til Blå Kors Haugaland A-senter blir det foretatt basisutredninger som danner grunnlag for videre utredning, poliklinisk behandling eller innleggelse. Ved behov blir det henvist videre til annen spesialisthelsetjeneste.

Fagpersonell

I poliklinikken arbeider det psykologer, psykiater og fagkonsulenter. Ved innleggelse har vi et tverrfaglig behandlerteam som består av sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege/psykiater. Miljøterapeuter inngår i teamarbeid med psykologer, psykiater og fagkonsulenter rundt den enkelte pasient.

Samarbeidspartnere

I samarbeid med deg som pasient og henvisende instans vil vi forsøke å legge til rette for det beste opplegget rundt deg som mottar behandling ved Blå Kors Haugaland A-senter. Aktuelle samarbeidspartnere kan være fastlege, NAV, barneverntjeneste, arbeidsplass (AKAN-avtaler) og annen spesialisthelsetjeneste. Vi har forpliktende samarbeidsavtaler med Helse Vest, Helse Fonna og Solstrand Barnevernsenter (Foreldre & Barn-avdeling).

Kontaktinformasjon

Telefon: 52 73 30 00
E-post: post.haugaland.a-­senter@bk-­vest.no

Blå Kors Haugaland A-­senter ligger sentralt sør i Haugesund sentrum og i umiddelbar nærhet av Haugesund sjukehus, Høyskolen Stord/Haugesund, Haugesund politistasjon og Sjøfartsdirektoratet.

Besøksadresser: Døgnavdeling, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Poliklinikken, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Administrasjonen, Haraldsgaten 24 (1. etg.)

has-kart

Parkering Institusjonen har ingen parkeringsplasser for innlagte pasienter. Det finnes imidlertid flere gode parkeringsmuligheter i parkeringshus (Europark) i umiddelbar nærhet av institusjonen. Kartet viser deg hvor disse ligger: (P1) Europark, Smedasundet 49 (P2) Europark, Smedasundet 50a (P3) Europark, Strandgata 50 (P4) Europark, Bjørnsonsgate 44 Vi har et fåtall parkeringsplasser for polikliniske pasienter og besøkende på vårt område i Haraldsgata 16/24. Her er det også egne parkeringsplasser for bevegelseshemmede.

has-kart2

Offentlig transport Det er et godt offentlig transporttilbud, og du finner flere bussholdeplasser like ved institusjonen. Mer informasjon om dette finner du på:

 • Ruteopplysningstelefonen.
  • Hvis du ringer fra Rogaland: Tlf. 177.
  • Hvis du runger fra andre fylker: Tlf. 815 00 182
 • Ruteopplysning i Rogaland: www.kolumbus.no.
 • Kystbussen Stavanger- Haugesund- Lervik- Bergen: http://kystbussen.no, Telefon 52 70 35 26 / 22 31 31 50

Ta gjerne kontakt med vår resepsjon på telefon 52 73 30 00 for nærmere veibeskrivelse  

Ledige stillinger


Vi søker psykolog og psykologspesialist til vårt behandlerteam.

Stillingene inngår i behandlerteamet som består av psykologspesialister, psykologer, leger og fagkonsulenter. Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler der behandler følger pasienten i hele det sekvensielle behandlingsforløpet. Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle, og utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud.

De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenheter og dagenhet. Det er i tillegg et eget poliklinisk tilbud til pårørende og til spilleavhengige.

Døgntilbudet består av 33 plasser fordelt på stabilisering, utredning, behandlingsenhet og familieenhet.  Til døgn- og dagfunksjonene er det knyttet et eget tverrfaglige behandlerteam med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger; samt lege.

De kliniske problemstillingene er varierte og dekker et bredt spekter av behandlingsmessige utfordringer, tilnærminger og metodevalg. Institusjonen har derfor et omfattende og bredspektret program for videre- og etterutdanning. Vi er for tiden spesielt opptatt av traumeforståelse, familie- og pårørendebehandling, tilknytningsperspektiv/COS, mentaliseringsbasert terapi og kognitiv adferdsterapi.

Vi har et utstrakt samarbeid med det lokale helseforetaket. Dette omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder, så vel som fortløpende gjensidig kompetanseutveksling.

Vi kan tilby:

 • Et unikt og høykompetent fagmiljø hvor pasientbehandling står i fokus
 • Godt, trygt og ivaretagende arbeidsmiljø – her er en opptatt av flokken
 • Gode muligheter for faglig utvikling gjennom kurs og videreutdanning
 • Konkurransedyktig lønn
 • God pensjonsordning

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt.

Ønsket tiltredelse 1.november 2020 eller etter avtale.

For nærmere opplysninger kan du kontakte:

Leder for behandlerteam Kirsten Braatveit eller

klinikksjef Johanna S. Bjørkavåg på tlf. 52 73 30 00.

Søknadsfrist: 27. september 2020 

For mer informasjon: https://haugaland-asenter.no/

Elektronisk søknadskjema: www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter. Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.

 

Vi søker miljøterapeut med 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning til ledig fast 100 % stilling.

Stillingen er plassert i turnus døgnseksjonen som består av 33 døgnplasser fordelt på stabilisering og utredning, døgnklinikk og familieenhet.

De kliniske tjenestene hos oss er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnseksjoner og dagklinikk.

Miljøterapeutene er organisert i et eget tverrfaglige behandlerteam i døgnseksjonen med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, samt lege. Døgnteamet inngår som del av et helhetlig behandlingstilbud rundt den enkelte pasient i samarbeid psykologer, psykiater og fagkonsulenter.

Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler der behandler følger pasienten i hele det sekvensielle behandlingsforløpet.

Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle, og utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud.

Vi kan tilby:

 • Et stimulerende fagmiljø hvor pasientbehandling står i fokus
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling gjennom kurs og videreutdanning
 • Godt, trivelig, trygt og ivaretagende arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale
 • God pensjonsordning

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt.

Menn oppfordres til å søke.

Ønsket tiltredelse 1.desember 2020 eller etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avd. leder Anette Østebø eller ass. avd. leder Terje S. Lie tlf. 52 73 30 00.

For mer informasjon: https://haugaland-asenter.no/

Søknadsfrist 27.september 2020.

Elektronisk søknadskjema: www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter. Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.